Pomimex Stal Spółka z o.o. utworzona została w 2009 roku w wyniku przekształcenia Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mogilnie.

Kontynuując wypracowane wcześniej wzorce tradycji z nowoczesnością, czerpiemy z ponad 50-letniej działalności gospodarczej najlepsze doświadczenia wiedzę techniczną, profesjonalną realizację zleceń oraz doradztwo techniczne.

Jesteśmy producentem i eksporterem wysoko przetwarzanych wyrobów z najlepszych gatunków stali takich jak: palety stalowe, konstrukcje stalowe, wagi kolejowe i samochodowe, ramy, pojemniki, regały kontenery itp. Podstawowym obszarem działalności Naszej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z.
Zdecydowanie największymi odbiorcami naszych wyrobów gotowych są przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, wykonane produkty służą do magazynowania, konfekcjonowania oraz transportu części samochodowych. Nieustannie ulepszamy Nasze procesy wykonawcze tworząc zrównoważony rozwój działalności operacyjnej.

Koncentrujemy się na dywersyfikacji produkcji i właściwej strategii marketingowej nakierowanej na dobrą współpracę z Naszymi kontrahentami oraz najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów gotowych. Z powodzeniem realizujemy powyższe cele, dzięki dużemu zaangażowaniu całej Naszej załogi pracowniczej, jak i również dużej zasłudze Naszych kontrahentów, którzy wybrali Pomimex Stal i okazali swoje zaufanie.

Dotychczasowa współpraca z Naszymi odbiorcami jak i też dostawcami oraz z usługobiorcami pokazuje, że jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem w kontraktach biznesowych.
Warto Nam zaufać i podjąć współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju i strategicznego partnerstwa w prowadzonej działalności gospodarczej.
Realizujemy Naszą misję dzięki bardzo dobrej jakości wytwarzanych produktów w terminie, przy dobrej cenie oraz sprawnemu rozwiązywaniu problemów z zakresu branży konstrukcyjnej.
Nasza baza produktowa jak i również wykonawcza ciągle jest dostosowywana do odpowiednich wymogów technologicznych oraz wysokich oczekiwań Naszych kontrahentów. Oferujemy zamówienia w dogodnych terminach, realizując zlecenia zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Zarządzamy Spółką w sposób nowoczesny i systemowy wdrażając odpowiednie procedury i normy jakości.


Włącz Czystą Energię dla Polski

Świadomi wyzwań wynikających z aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym w Polsce, jak również potrzeby wsparcia działań na rzecz wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, deklarujemy swoje poparcie dla idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wolę wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań, które jej służą.

Pełna treść deklaracji tutaj