Dotacja na kapitał obrotowy dla Pomimex Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID – 19. W efekcie utrzymano prowadzoną działalność w okresie na jaki udzielona jest dotacja w kwocie 284 767,47 zł.