Pomimex Stal Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi związane z archiwizacją dokumentacji, w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji do przekazania akt (zarówno do archiwów państwowych jak i archiwów wyodrębnionych)
  • sporządzania środków ewidencyjnych, tj. spisy akt, spisy zdawczo-odbiorcze,
  • przygotowania dokumentacji do procesu brakowania akt,
  • porządkowania archiwów zakładowych i składnic akt,
  • tworzenia składnic akt i archiwów zakładowych,
  • porządkowania akt w składnicach i archiwach zakładowych,
  • przeprowadzania audytów i skontrum w zasobie (przechowalnictwo archiwalne),
  • sporządzania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym rzeczowych wykazów akt i instrukcji kancelaryjnych,
  • przechowywania dokumentów w naszym archiwum (wpis pozycja: GP.II.K.8260.1.5.2011)

Szeroki zakres szkoleń dla pracowników sekretariatów, kancelarii, składnic akt i archiwów zakładowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę na każdym poziomie (w tym również akademickim).

Napisz (archiwum@pomimex.mogilno.pl) – odpowiemy na twoje pytania